Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-10-18

1 EUR
4.2293
1 USD
3.6006
1 CHF
3.6733
1 GBP
4.7392
Aktualności podatkowe
Podstawa opodatkowania w przypadku wniesienia do spółki komandytow-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego
NSA w wyroku z dnia 29 sierpnia 2017 r. (I FSK 2326/15) stwierdził, że w przypadku wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego  w postaci znaku towarowego, podstawą opodatkowania jest „wszystko, co stanowi zapłatę”. Skarżąca spółka wniosła do spółki komandy... Aby zobaczyć wpis...
[16 października 2017 r.]
Sprawozdanie finansowe przedsiebiorcy prowadzącego jednoosobową działalnośc gospodarczą, a jego publikacja
W niniejszym artykule omówiona została kwestia publikacji sprawozdania finansowego przez osobę fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urz... Aby zobaczyć wpis...
[16 października 2017 r.]
Przedawnienie wierzytelności pożyczkowej a obowiązek sporządzenia PIT-8C
W niniejszym artykule omówiono obowiązek wierzyciela do sporządzenia PIT-8C w przypadku przedawnienia wierzytelności pożyczkowej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła. Na podstawie art. 20 tej ustawy za przycho... Aby zobaczyć wpis...
[16 października 2017 r.]
Dwuetapowość procedury weryfikacji opodatkowania w zakresie ustalania wartości rynkowej samochodu na potrzeby akcyzy
Co do zasady podstawą opodatkowania samochodu osobowego jest kwota jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za ten samochód. W drodze wyjątku Organ może wezwać podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania. Działanie takie jednak może nastąpić dopiero w przypadku zaistnienia „uza... Aby zobaczyć wpis...
[16 października 2017 r.]
Nieodpłatne użyczenie – opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
Jeżeli stosunki kontrahentów oparte są na typowej umowie użyczenia, w ramach której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 i nast. Kodeksu cywilnego) — uznać należy, że przeka... Aby zobaczyć wpis...
[09 października 2017 r.]
Nieodpłatne użyczenie – kiedy przychód z tytułu użyczenie nie powstaje
W zakresie nieodpłatnego użyczenia w każdym konkretnym przypadku należy badać, czy dane świadczenie jest jednostronne ponieważ nie zawsze można uznać, że strony zawarły umowę użyczenia, mimo że tak została przez nie nazwana. Dla celów podatku dochodowego nie ma znaczenia nazwa umowy, ... Aby zobaczyć wpis...
[09 października 2017 r.]
Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT – określenie daty zakończenie weryfikacji
W niniejszym artykule wskazano obowiązek organu wskazywania w postanowieniu o wydłużeniu zwrotu VAT terminu zakończenia przewidywanej weryfikacji. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot różnicy podatku – co do zasady – następuje w terminie 60 dni od dnia zło... Aby zobaczyć wpis...
[09 października 2017 r.]
Odszkodowanie otrzymane w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego jest opodatkowane PIT
W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania otrzymanego od gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opo... Aby zobaczyć wpis...
[09 października 2017 r.]
Jakie są warunki do zwolnienia dochodu pracownika z tytułu dofinansowania do zakwaterowania?
Jeżeli warunki określone w art. 21 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą spełnione, tzn. miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a także pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przy... Aby zobaczyć wpis...
[02 października 2017 r.]
Trwałe związanie budowli (budynku) z gruntem
W wyroku z dnia 6 kwietnia 2017 r. (II FSK 630/15) NSA wskazał, że przez trwałe związanie z gruntem należy rozumieć takie połączenie danej budowli (budynku) z gruntem, które ma charakter techniczno-użytkowy, uwzględniający z jednej strony związek budynku z podłożem, a z drugiej to, że... Aby zobaczyć wpis...
[25 września 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.