Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2016-06-24

1 EUR
4.4526
1 USD
3.9994
1 CHF
4.1028
1 GBP
5.5644
Aktualności podatkowe
Wartość firmy a jej opodatkowanie
Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Gliwicach w wyroku z dnia  16 marca 2016 r., sygn. akt I SA/L 1220/15 uznał, że dodatnia wartość firmy jest prawem majątkowym, które podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Spór w niniejszej sprawie dotyczył kwestii dotyczącej war... Aby zobaczyć wpis...
[20 czerwca 2016 r.]
Opłata za uczestnictwo osoby w szkolenie nie będącej pracownikiem stowarzyszenia
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 910/14 zajął stanowisko dotyczące opłaty za uczestnictwo osoby nie będącej pracownikiem stowarzyszenia organizujących szkolenie. Do organu zwróciło się stowarzyszenie, którego celem działalności jest pr... Aby zobaczyć wpis...
[20 czerwca 2016 r.]
Wynagrodzenie za pracę w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy o PIT
W celu obliczenia limitu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15-16 ustawy o PIT, należy wziąć pod uwagę te świadczenia, których wypłata została przewidziana w postanowieniach umowy o pracę. Świadczenia, które zostały wypłacone na innej podstawie, nie wpłyną na wysokość tego limitu. ... Aby zobaczyć wpis...
[20 czerwca 2016 r.]
Sposob obliczenia podatku akcyzowego od piwa produkowanego w systemie przedplat akcyzy
W niniejszym artykule autor na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2016 r., znak: IBPP4/4513-166/16/EK dokonuje charakterystyki przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w zakresie sposobu oblic... Aby zobaczyć wpis...
[20 czerwca 2016 r.]
Obowiązek produkcji w składzie podatkowym a konfekcjonowanie wyrobów o kodzie CN 3403
W interpretacji indywidualnej nr IBPP4/4513-109/16/EK z dnia 20 maja 2016r. działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odniósł się do problemu dopuszczalności prowadzenia poza składem podatkowym działalności polegającej na konfekcjonowaniu preparatów smaro... Aby zobaczyć wpis...
[20 czerwca 2016 r.]
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i budowli należących do spółdzielni mieszkaniowych
Na gruncie podatku od nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą, dlatego budynki lub ich części będące w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej np. zajęte na administrowanie i sprawowanie zarządu przez spółdzielnię mieszkaniową, należy opodatkować według stawek pod... Aby zobaczyć wpis...
[13 czerwca 2016 r.]
Skutki podatkowe wykupienia przez pracodawcę ubezpieczenia dla oddelegowanych pracowników
Opłacenie przez podatnika kosztów ubezpieczenia (wraz z usługą Assistance) wskazanych w przedstawionym stanie faktycznym na rzecz pracowników nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji na płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia, potrącenia oraz odprowadzenia... Aby zobaczyć wpis...
[13 czerwca 2016 r.]
Skutki niezłożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego w świetle wyroku TSUE z dnia 2 czerwca 2016r. C-418/14
W dniu 2 czerwca 2016r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (dalej: TSUE) wydał w trybie prejudycjalnym orzeczenie w sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT, w którym odniósł się do następstw niezłożenia w terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów do ce... Aby zobaczyć wpis...
[13 czerwca 2016 r.]
Dowóz uczniów do szkół przez gminę a prowadzenie działalności gospodarczej jako podatnik
Wyrok Trybunału (piątta izba) z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie  C‑520/14  dotyczy  wykładni art. 2 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dochodzonego przez  gminę. Gmina Borsele  w ce... Aby zobaczyć wpis...
[13 czerwca 2016 r.]
Jaki powinien być wpis sądowy od skargi w przedmiocie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)?
Skarga w przedmiocie WIA powinna być obarczona obowiązkiem uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a nie 50... Aby zobaczyć wpis...
[06 czerwca 2016 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.