Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-12-14

1 EUR
4.2216
1 USD
3.5716
1 CHF
3.6144
1 GBP
4.806
Aktualności podatkowe
Charakterystyka art. 108 ust. 1 ustawy o VAT oraz możliwość jej zastosowania w kontekście nowych przestępstw fakturowych (art. 271a, 270a k.k.)
Zgodnie z art. 108 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Ratio legis omawianej stanowi w istocie próba popra... Aby zobaczyć wpis...
[11 grudnia 2017 r.]
Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu a przysporzenie majątkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych
Spór wokół interpretacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej określanej jako: „ustawa”) był wielokrotnie przedmiotem orzeczeń sądowoadministracyjnych. W prawomocnym wyroku z 20 września 2017r. (II FSK 2217/15) NSA pod... Aby zobaczyć wpis...
[11 grudnia 2017 r.]
Co w skład nabytego przedsiębiorstwa powinny wchodzić zobowiązania?
Organy podatkowe niejednokrotnie podnoszą, że w skład przedsiębiorstwa mogą albo nawet powinny wchodzić zobowiązania. Organy podatkowe niejednokrotnie podnoszą, że w skład przedsiębiorstwa mogą albo nawet powinny wchodzić zobowiązania. Wykorzystują w argumentacji to, że art. 551 kode... Aby zobaczyć wpis...
[11 grudnia 2017 r.]
Darowizna na rachunek bankowy a prawo do zwolnienia generalnego z podatku od spadków i darowizn
W prawomocnym wyroku z 24 sierpnia 2017 r. (II FSK 2104/15) NSA zajął stanowisko w sporze dotyczącym interpretacji art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej określanej jako: „ustawa”). W szczególności odniósł się do wpływu sposobu dokumentowan... Aby zobaczyć wpis...
[04 grudnia 2017 r.]
Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a nieodpłatne świadczenie
Autor przedstawia następstwa pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia odpowiednio przez osobę niebędącą wspólnikiem tej spółki, wspólnika oraz pracownika takiego wspólnika, w kontekście ewentualnego przychodu spółki uzyskanego z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Usta... Aby zobaczyć wpis...
[04 grudnia 2017 r.]
Opodatkowanie sprzedaży jednostek wirtualnej waluty (tzw. „kryptowalut”)
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę uznana została za wymianę barterową, która podlega opodatkowaniu. W dniu 2 października 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualna (0112-KDIL1-3.4012.237.2017.2.PR),... Aby zobaczyć wpis...
[04 grudnia 2017 r.]
Zmiana wysokości podatku od nieruchomości a korekta kosztów uzyskania przychodu
W niniejszym artykule omówiono kwestię korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku zmiany wysokości podatku od nieruchomości za lata poprzedzające rok 2016. Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli korekta kosztu uzyskania prz... Aby zobaczyć wpis...
[04 grudnia 2017 r.]
Opodatkowanie usługi dowozu do szkół dzieci
Gmina zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organizuje bezpłatny transport dla uczniów szkół publicznych na terenie Gminy gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wymienione w art. 17 ust. 2 tej ustawy (3 km – w przypadku uczniów ... Aby zobaczyć wpis...
[27 listopada 2017 r.]
Czy pobór przekazywanych gminie należności z tytułu odbioru odpadów na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi podlega opodatkowaniu VAT?
Spór wokół tytułowego zagadnienia został prawomocnie rozstrzygnięty w wyroku wydanym w sprawie I FSK 1676/15.  NSA uznał w nim, że prawidłowe nie jest w tym zakresie ani stanowisko Sądu pierwszej instancji, który podzielił zarzuty skargi na interpretację indywidualną, ani organu wnosz... Aby zobaczyć wpis...
[27 listopada 2017 r.]
Czy rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej wiąże się z nieodpłatnym nabyciem po stronie jednego z małżonków?
Umowy majątkowej małżeńskiej nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani z nabyciem udziałów w tym majątku. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądów admi... Aby zobaczyć wpis...
[27 listopada 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.