Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2016-09-27

1 EUR
4.2972
1 USD
3.8227
1 CHF
3.9418
1 GBP
4.9573
Aktualności podatkowe
Rozpoczęcie użytkowania budynku w części przed jego ostatecznym wykończeiem (zakończeniem budowy) – obowiązek podatkowy
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została z... Aby zobaczyć wpis...
[26 września 2016 r.]
Opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu nieruchomości do spółki kapitałowej
Skutki podatkowe wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych uzależnione są od charakteru przedmiotu wkładu. Istotny wpływ na opodatkowanie ma okoliczność czy wnoszone są jedynie poszczególne składniki majątku, czy też przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częś... Aby zobaczyć wpis...
[26 września 2016 r.]
Prawo do wizerunku a 50% koszty uzyskania przychodów
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia prawa do wykorzystywania wizerunku osoby fizycznej. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów określa się z tytułu ko... Aby zobaczyć wpis...
[26 września 2016 r.]
Zakup działki z warunkami zabudowy a wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, jeśli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia dane... Aby zobaczyć wpis...
[26 września 2016 r.]
Przedstawienie na paragonie wyłącznie informacji o przekazanej kwocie (zaliczce)
Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września o numerze IBPP2/4512-539/16-1/WN, uznał że ujęcie na paragonie fiskalnym tylko sformułowania o treści „zaliczka w stawce 23″ lub „zaliczka w stawce 8%” bez podania, jakiej usługi dotyczy, nie ... Aby zobaczyć wpis...
[26 września 2016 r.]
Brak możliwości wykorzystania gruntu na potrzeby działalności gospodarczej, a podatek od nieruchomości
W niniejszym artykule omówiono kwestię możliwości wykorzystania gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 20... Aby zobaczyć wpis...
[19 września 2016 r.]
Zwolnienie z opodatkowania a odszkodowanie z tytułu służebności przesyłu wypłacane na podstawie porozumienia właściciela nieruchomości z inwestorem
W przypadku umów zawieranych w rezultacie uprzednio prowadzonych rokowań zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przewidziane w tych przepisach odszkodowanie należy odróżnić od wynagrodzenia na podstawie przepisów prawa cywilnego. Okolicznoś... Aby zobaczyć wpis...
[19 września 2016 r.]
Czy podmiot wypłacający składkę ubezpieczeniową na rzecz ubezpieczyciela nierezydenta obowiązany jest pobrać podatek u źródła?
W przypadku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz nierezydenta, płatnik nie jest obowiązany do poboru tzw. podatku u źródła. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzecz... Aby zobaczyć wpis...
[19 września 2016 r.]
Opodatkowanie wycofania z działalności gospodarczej samochodu osobowego oraz sprzedaży samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej
Nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług od przekazania służbowego auta na cele prywatne, jeżeli nie było odliczenia przy jego nabyciu. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 1  sierpnia 2016 r., nr ILPP2/4512-1-250/16... Aby zobaczyć wpis...
[19 września 2016 r.]
Opodatkowanie dotacji podatkiem od towarów i usług
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie opodatkowania dotacji podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z t... Aby zobaczyć wpis...
[19 września 2016 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.