Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2016-12-05

1 EUR
4.4897
1 USD
4.2213
1 CHF
4.1639
1 GBP
5.3653
Aktualności podatkowe
Zasada sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków podatkowych w przypadku łączenia się spółek prawa handlowego
Polski ustawodawca przewidział w Kodeksie spółek handlowych dwa możliwe rodzaje fuzji (połączenia) spółek prawa handlowego. Zgodnie z art. 492 § 1 KSH połączenie może być dokonane poprzez: inkorporację – tzn. przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (... Aby zobaczyć wpis...
[05 grudnia 2016 r.]
Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opodatkowania świadczeń pieniężnych otrzymywanych w ramach programów dobrowolnych odejść
Wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr DD3.8201.1.2016.MCA dotyczy poprawnego stosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w odniesieniu do świadczeń otrzymanych w związku z dobrowolnym przystąpieniem pracownika do realizowanego przez... Aby zobaczyć wpis...
[05 grudnia 2016 r.]
Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w przypadku przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy
W niniejszym artykule omówiono problem przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w przypadku przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem... Aby zobaczyć wpis...
[05 grudnia 2016 r.]
Opodatkowanie usług przesyłki nabytego towaru właściwą stawką podatku
W niniejszym artykule omówiono opodatkowanie usług przesyłki nabytego towaru właściwą stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w ... Aby zobaczyć wpis...
[05 grudnia 2016 r.]
Zwrot kosztów wyżywienia za czas podróży służbowej – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy
Na tle kwalifikacji kwot wypłacanych pracownikom przez pracodawców z tytułu zwrotu wydatków na posiłki w podróży służbowej organy podatkowe konsekwentnie optują za uznaniem takich wypłat jako innych nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia... Aby zobaczyć wpis...
[28 listopada 2016 r.]
Czy wydatki poniesione przez spółkę na zagospodarowanie terenów zielenią mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W przeszłości ocena pod względem... Aby zobaczyć wpis...
[28 listopada 2016 r.]
Czy związek pracodawców jest jednostką powiązaną w ramach grupy kapitałowej?
Związek pracodawców nie jest jednostką powiązaną w ramach grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości, jednostkami powiązanymi są dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Grupą kapitałową – stosownie do pkt 44 tego artykuł... Aby zobaczyć wpis...
[28 listopada 2016 r.]
Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się obecnie do jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych, upoważnionych przez Ministra Finansów do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu. Wnioski o wydanie interpretacji składa się na formularzu Ord-In wraz z załącznikami... Aby zobaczyć wpis...
[28 listopada 2016 r.]
Określenie na fakturze daty dokonania dostawy
W sytuacji gdy zbywca nie jest w stanie określić daty dostawy w dniu wysyłki towaru to nie ma on obowiązku wykazania jej na fakturze. Istotne jest, żeby na fakturze umieszczona była data wystawienia dokumentu. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkoweg... Aby zobaczyć wpis...
[21 listopada 2016 r.]
Konwersja wniesionych dopłat na udziały a podatek od czynności cywilnoprawnych
Zmiana umowy spółki kapitałowej związana z podwyższeniem kapitału zakładowego przy jednoczesnej konwersji wniesionych dopłat na udziały w kapitale zakładowym, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 9 pk... Aby zobaczyć wpis...
[21 listopada 2016 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.