Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-01-23

1 EUR
4.3725
1 USD
4.076
1 CHF
4.0781
1 GBP
5.0757
Aktualności podatkowe
Opodatkowanie czynności nabycia bitcoinów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu
Minister Finansów i Rozwoju w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt PT8.8101.732.2015.1215, stwierdził, że sprzedaż (zamiana) bitcoinów nie podlega opodatkowaniu, o ile podatnik nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Wydając przedmiotową decyzję M... Aby zobaczyć wpis...
[23 stycznia 2017 r.]
Wspólnotowe nabycie towarów – prawo do odliczenia
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż teryto... Aby zobaczyć wpis...
[23 stycznia 2017 r.]
Jak ustalić średnioroczne zatrudnienie na potrzeby JPK_VAT?
Gdy analizowany jest początkowy okres działalności danego przedsiębiorstwa (zatrudnienie mogło się zmieniać dynamicznie w trakcie trwania miesiąca) najlepiej średnie zatrudnienie ustalać metodą arytmetyczną tj. ustalenie wartości zatrudnienia na każdy dzień, a następnie ustalenie śre... Aby zobaczyć wpis...
[23 stycznia 2017 r.]
Czy umowa cash pooling’u podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Cash pooling polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyż... Aby zobaczyć wpis...
[16 stycznia 2017 r.]
Podnajem mieszkania / Wynajem mieszkania firmie – a stawka VAT
Mamy obecnie rozdźwięk pomiędzy stanowiskiem sądów administracyjnych a Ministerstwem Finansów w kwestii opodatkowania najmu mieszkania przez właściciela na rzecz firm oraz pośredników. W ocenie sądów administracyjnych wynajem mieszkania przez właściciela podmiotowi, który dalej wynajmu... Aby zobaczyć wpis...
[16 stycznia 2017 r.]
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nabytych obligacji
W niniejszym artykule omówiono problem momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży nabytych obligacji Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pie... Aby zobaczyć wpis...
[16 stycznia 2017 r.]
Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie na gruncie podatku dochodowego
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie (nazywana również powierniczym przeniesieniem własności) nie została nigdzie przez ustawodawcę uregulowana. Dopuszczalność zastosowania umowy przewłaszczenia w stosunku do nieruchomości jeszcze do niedawna budziła kontrowersje w nauce i praktyce pra... Aby zobaczyć wpis...
[09 stycznia 2017 r.]
Umowa cash-pooling’u na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
Cash-pooling jest umową, której elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) nie zostały ustawowo uregulowane na gruncie prawa cywilnego. Jest to zatem umowa nienazwana, jej funkcjonowanie w obrocie opiera się na treści art. 3531 KC – zasada swobody umów. Warto zwrócić uwagę, jakie ... Aby zobaczyć wpis...
[09 stycznia 2017 r.]
Udział w nieruchomości jako nowy środek trwały
Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3429/14 stwierdził, że „budynek”, a nie „udział w prawie własności nieruchomości budynkowej”, stanowi „środek trwały”, stąd też nabycie dodatkowego udziału w prawie własności budynku ma wp... Aby zobaczyć wpis...
[09 stycznia 2017 r.]
Czy możliwe jest zabezpieczenie kilku zsumowanych zobowiązań publicznoprawnych?
Problem dopuszczalności zabezpieczenia kilku zsumowanych zobowiązań publicznoprawnych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej określanej jako: „OP”) stał się przedmiotem rozstrzygnięcia NSA w wyroku z dnia 26 października 2016 r. ( I GSK 43/15). Wyrok zap... Aby zobaczyć wpis...
[02 stycznia 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.