Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2016-08-26

1 EUR
4.327
1 USD
3.8328
1 CHF
3.9695
1 GBP
5.0641
Aktualności podatkowe
Skutki podatkowe działu spadku
Jeżeli dział spadku odbędzie się z obowiązkiem spłaty na rzecz podatnika, a wartość spłaty odpowiadać będzie wartości udziału jaki przysługiwał podatnikowi w spadku, to jej otrzymanie nie spowoduje powstania przychodu, w szczególności z odpłatnego zbycia. Dyrektor Izby Skarbowej ... Aby zobaczyć wpis...
[22 sierpnia 2016 r.]
Przedpłaty (100% zaliczki) na poczet szkolenia a przychód podatkowy
Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy przedpłata (zaliczka) nie ma takiego charakteru. Kwestia, czy w przypadku przedpłat na poczet szkolenia wpłata ma charakter „uregulowania należności” lub też oznacza „zaliczkę” lub „przedpłat... Aby zobaczyć wpis...
[22 sierpnia 2016 r.]
Zasady amortyzacji przy darowiźnie przedsiębiorstwa- dot. PIT.
W niniejszym artykule autor opisuje zasady amortyzacji  na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm, dalej: „ustawa”) w przypadku darowizny przedsiębiorstwa . Stosownie do treści art. 22g ust. 15 ustawy w razie nabycia p... Aby zobaczyć wpis...
[22 sierpnia 2016 r.]
Ulga prorodzinna przysługuje tylko za czas faktycznej opieki.
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie korzystania z ulgi prorodzinnej. Zgodnie z art. 27f ust. 1 pkt 1ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w r... Aby zobaczyć wpis...
[22 sierpnia 2016 r.]
Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku uiszczenia zaliczki
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie powstania obowiązku podatkowego  w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów z tytułu uiszczenia zaliczki. Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wys... Aby zobaczyć wpis...
[22 sierpnia 2016 r.]
Miejsce opodatkowania dochodu osiąganego przez położony na terytorium Polski oddział spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie miejsca opodatkowania dochodu osiąganego przez położony na terytorium Polski oddział spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonyc... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2016 r.]
Czy wydatki na alkohol podczas spotkań handlowych zalicza się do kosztów firmy?
Zaliczenie wydatków na zakup alkoholu, pomimo, że towarzyszy on często podczas spotkań z kontrahentami ciężko jest uznać, że można zaliczyć ten koszt do kosztów podatkowych. W takim nieprzychylnym tonie wypowiadają się zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne. Stanowisko t... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2016 r.]
Podwyższenie podstawy opodatkowania o wartość niezwróconych opakowań i zastosowanej właściwej stawki podatku
Kaucja za opakowanie zwrotne, którą sprzedawca pobiera od nabywcy jest wyłączona z podstawy opodatkowania. Niezwrócenie opakowań stanowi obowiązek sporządzenia korekty. Idzie tu o fakturę korygującą podwyższającą podstawę opodatkowania dostawy towarów wydanych na paletach. Dyrekto... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2016 r.]
Rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, z tytułu pierwszego zasiedlenia
Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części pod pewnymi warunkami oraz przy zachowaniu odpowiedniego terminu.... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2016 r.]
Wydatek mieszkaniowy a spłata na rzecz małżonka
Przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszkalnego (udział w którym podatnik nabł w spadku po zmarłym w 2014 r. ojcu) w części przeznaczonej na spłatę dokonaną na rzecz męża jest wydatkiem poniesionym na nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Dyrek... Aby zobaczyć wpis...
[08 sierpnia 2016 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.