Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-06-28

1 EUR
4.2317
1 USD
3.7249
1 CHF
3.8782
1 GBP
4.7783
Aktualności podatkowe
Paragon z NIP nabywcy nie jest fakturą uproszczoną
W niniejszym artykule omówiono brak możliwości uznania paragonu z NIP nabywcy za fakturę uproszczoną. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny zawiera co najmniej NIP nabywcy  – na żądanie nabywcy. Zgodnie z par. 8 u... Aby zobaczyć wpis...
[26 czerwca 2017 r.]
Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów a przychód z odpłatnego zbycia rzeczy
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia  6 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3660/16 uznał, że działkowiec będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąc... Aby zobaczyć wpis...
[26 czerwca 2017 r.]
Uchylenie zabezpieczenia a odsetki za zwłokę
W ocenie NSA w wyroku z dnia 17 października 2008 r., sygn. II FSK 1845/07 w sytuacji, gdy organ podatkowy przetrzymuje depozyt w gotówce złożony przez podatnika, a potem ze względu na uchylenie decyzji wymiarowej, z której wynikała zaległość podatkowa zabezpieczona w trybie art. 224a § 1 ... Aby zobaczyć wpis...
[26 czerwca 2017 r.]
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia a wszczęcie postępowania karnoskarbowego
W niniejszym artykule omówiono wpływ wszczęcia postępowania karnoskarbowego na zawieszenie terminu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawies... Aby zobaczyć wpis...
[26 czerwca 2017 r.]
Otrzymanie spłaty w związku z działem spadku jako przychód podatkowy
W niniejszym artykule omówiono uznanie otrzymanej  spłaty w związku z działem spadku za przychód podatkowy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem doc... Aby zobaczyć wpis...
[26 czerwca 2017 r.]
Czy kontaminat powinien być opodatkowany podatkiem akcyzowym?
W kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym kontaminatu paliw, czyli mieszaniny np. benzyny i oleju napędowego powstałej na skutek przypadkowego działania, która jako odpad zgodnie z przepisami o ochronie środowiska przeznaczona jest do utylizacji, zdanie organów podatkowych diametralnie różn... Aby zobaczyć wpis...
[19 czerwca 2017 r.]
Kontrakt menedżerski na gruncie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana jako odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych a nie jako umowa w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkow... Aby zobaczyć wpis...
[19 czerwca 2017 r.]
Odsetki za zwłokę od wypłaconego odszkodowania nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego
W niniejszym artykule omówiono kwestię opodatkowania odsetek za zwłokę od odszkodowania, które korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m... Aby zobaczyć wpis...
[19 czerwca 2017 r.]
Powstanie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z ponoszeniem przez spółkę kosztów noclegów na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło
Sprawa dotyczyła Spółki, która prowadzi roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka w ramach prowadzonej działalności zawiera z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy zlecenia, bądź umowy o dzieło. W trakcie wyko... Aby zobaczyć wpis...
[12 czerwca 2017 r.]
Czy wartośc majątku spółki przejmowanej stanowi przychód podatkowy spółki przejmującej?
Połączenie spółek dokonywane poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą – w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (art. 492 § 1 pkt 1 KSH) – stanowi, co do zasady, operację neutral... Aby zobaczyć wpis...
[12 czerwca 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.