Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2016-07-29

1 EUR
4.3684
1 USD
3.9364
1 CHF
4.0256
1 GBP
5.1774
Aktualności podatkowe
Skutki podatkowe odpracowania zaległego czynszu i innych opłat
Świadczenie rzeczowe w postaci odpracowania zaległości czynszowych zastępuje płatność pieniężną (czynsz i inne opłaty niezależne od właściciela) w trybie art. 453 w związku z art. 659 Kodeksu cywilnego, nie stanowi źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym... Aby zobaczyć wpis...
[25 lipca 2016 r.]
Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłaconych w innych państwach członkowskich UE
Podatnicy opodatkowani w Polsce, ale podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, mogą obniżyć podstawę opodatkowa... Aby zobaczyć wpis...
[25 lipca 2016 r.]
Pominięcie oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego w miesięcznym zestawieniu a wysokość akcyzy
W dniu 24 czerwca 2016 r. WSA w Kielcach, rozpatrując sprawę o sygn. I SA /Ke 333/16, wydał jeden z pierwszych wyroków po ogłoszeniu orzeczenia TSUE w sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT, w którym – podobnie jak Trybunał – odniósł się do następstw uchybień formalnych przy składaniu mi... Aby zobaczyć wpis...
[25 lipca 2016 r.]
Przeznaczenie dochodów z działalności gospodarczej na działalność statutową
Dochody podatników uzyskiwane z działalności gospodarczej, które zostały przeznaczone na cele statutowe, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W kontekście zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ważny jest cel na ja... Aby zobaczyć wpis...
[15 lipca 2016 r.]
Umowa pośrednictwa handlowego a podatek „u źródła”
Zgodnie z jednolitą linią interpretacyjną organów podatkowych wypłata wynagrodzenia z tytułu usług pośrednictwa nie jest objęta podatkiem „u źródła”, ponieważ nie mieści się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 2... Aby zobaczyć wpis...
[15 lipca 2016 r.]
Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej (VAT) nieruchomości zatrzymanych w następstwie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 czerwca 2016 r. dotyczy wykładni art. 18 lit. c i art. 187 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. W latac... Aby zobaczyć wpis...
[15 lipca 2016 r.]
Sprzedaż samochodu osobowego po leasingowaniu, zakupionego przez podtanika na cele prywatne.
Sprzedaż samochodu osobowego po leasingowego po okresie pół roku, zakupionego przez osobę fizyczną na cele prywatne, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 24 czerwca 2016 r., nr ILPP2/... Aby zobaczyć wpis...
[15 lipca 2016 r.]
Opodatkowanie transakcji wymiany udziałów podatkiem od czynności cywilnoprawnych
W niniejszym artykule autor na przykładzie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 września 2015 r. (znak: IBPB-2-1/4514-127/15/KrB) opisuje konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  (zwaną dalej... Aby zobaczyć wpis...
[11 lipca 2016 r.]
Strata na działalności statutowej
Strata na działalności statutowej nie może obniżać dochodu podlegającego opodatkowaniu. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. stratą, która może być odliczona w latach następnych będzie jedynie strata poniesiona na działalności innej n... Aby zobaczyć wpis...
[11 lipca 2016 r.]
Jakie są skutki podatkowe podziału spółki dla spółki dzielonej i jej wspólmików?
Podział spółki, jeżeli zarówno majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w tej spółce powinny stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest co do zasady czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Zasady podziału spółek kap... Aby zobaczyć wpis...
[11 lipca 2016 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.