Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-04-28

1 EUR
4.217
1 USD
3.8696
1 CHF
3.8951
1 GBP
5.0021
Aktualności podatkowe
Stawka VAT 0% dla dostaw towarów do wolnych obszarów celnych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2017 r. (2461-IBPP2.4512.173.2017.1.PR) stwierdził, że w sytuacji dostawy towaru do wolnych obszarów celnych zastosowanie znajdzie preferencyjna, 0% stawka VAT. Sprawa dotyczyła agencji celnej, obejmującej k... Aby zobaczyć wpis...
[24 kwietnia 2017 r.]
Czy zerowa stawka VAT znajdzie zastosowanie w przypadku przerwania transportu towarów poza UE?
WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 1100/14, a następnie NSA w prawomocnym wyroku z dnia 10 lutego 2017 r. (I FSK 628/15) zaaprobowały stanowisko organu interpretacyjnego, że w przypadku nabycia towaru przez nabywcę spoza Unii Europejskiej i dokonania przed wyw... Aby zobaczyć wpis...
[24 kwietnia 2017 r.]
Czy po stronie podatnika otrzymującego nieodpłątnie produkty do testowania powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Zdarza się, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą otrzymują nieodpłatnie od podmiotów zewnętrznych produkowane przez nie towary (materiały) celem ich przetestowania pod kątem przydatności w realizowanym procesie gospodarczym. Czy takie przysporzenie stanowi przychód podlegaj... Aby zobaczyć wpis...
[24 kwietnia 2017 r.]
Najem a kasa rejestrująca
W przypadku najmu podstawowym warunkiem zwolnienia jest aby konkretna usługa została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty lub świadczenie takiej usługi w całości zostało udokumentowane fakturą. Problematyczne jest czy wskazany warunek dokumentowania fakturą odnosi się d... Aby zobaczyć wpis...
[24 kwietnia 2017 r.]
Możliwość skorzystania z ulgi na dzieci w pełnej wysokości przez jednego z rodziców
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 lutego 2017 r.,sygn. akt II FSK 19/15 uznał , że w przypadku zakwestionowania przez organ możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w pełnej wysokości przez jednego z rodziców, to powinien w ramach swoich możliwości procesowych poczynić ustale... Aby zobaczyć wpis...
[24 kwietnia 2017 r.]
Czy odszkodowanie od dewelopera podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
W sporze pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi obu instancji o objęcie zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej określanej jako: „ustawa”) odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umow... Aby zobaczyć wpis...
[18 kwietnia 2017 r.]
Czy podmiot dokonujący niodpłatnego przysporzenia na rzecz nierezydenta, mającego stałe miejsce zamieszkania poza granicami RP, obowiązany jest sporządzić informację PIT-8C?
Czy podmiot zobowiązany na podstawie art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. do sporządzenia informacji PIT-8C jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku gdy wypłata należności lub świadczeń następuje na rzecz nierezydenta, mającego miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Pols... Aby zobaczyć wpis...
[18 kwietnia 2017 r.]
Czy pzejęcie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu stanowi odpłatną dostawę towarów?
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przejęcia nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak wł... Aby zobaczyć wpis...
[18 kwietnia 2017 r.]
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywania zaliczek w związku ze świadczeniem usług turystycznych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia  31 marca 2017 r. (2461-IBPP2.4512.133.2017.1.JK) zajął stanowisko w sprawie obowiązku opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet imprezy turystycznej. Sprawa dotyczyła Spółki, która ma siedzibę na terytorium Po... Aby zobaczyć wpis...
[18 kwietnia 2017 r.]
Dotacja a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
Tytułowym zagadnieniem zajął się NSA w wyroku z dnia 2 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 290/15),  w którym istota sporu sprowadzała się do wykładni art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej określanej jako: „ustawa”). W stanie ... Aby zobaczyć wpis...
[10 kwietnia 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.