Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-08-23

1 EUR
4.2767
1 USD
3.6274
1 CHF
3.7459
1 GBP
4.6433
Aktualności podatkowe
Wezwanie do wniesienia opłaty za parkowanie nie jest decyzją
Mieszkaniec wniósł do WSA w Rzeszowie skargę z której wynika, że dotyczy ona okoliczności wezwania skarżącego do uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Wystawione zostało wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 zł z terminem zapłaty 7 dni od dnia... Aby zobaczyć wpis...
[21 sierpnia 2017 r.]
Wydatkowanie przez szpital osiągniętego dochodu na cele inne niż statutowe a możliwość odliczenia straty z działalności statutowej w latach wcześniejszych
W niniejszym artykule omówiono problem przeznaczenia dochodu szpitala na cele inne niż cele statutowe i możliwości pokrycia powstałego dochodu stratą powstałą z działalności statutowej w latach wcześniejszych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodow... Aby zobaczyć wpis...
[21 sierpnia 2017 r.]
Dostawa znaczków drogą elektroniczną nie oznacza świadczenia usługi elektronicznej
Spółka wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży znaczków pocztowych w formie elektronicznej (dalej: „e-znaczki”). Sprzedawane przez Spółkę e-znaczki stanowią odpowiednik tradycyjnego znaczka pocztowego, tj. stanowią dowód uiszczenia opłaty za nad... Aby zobaczyć wpis...
[21 sierpnia 2017 r.]
Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia
W niniejszym artykule omówiono możliwość skorzystania z prawa do odliczenia w przypadku, w którym faktura dokumentująca nabycie towarów nie zawiera NIP nabywcy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania... Aby zobaczyć wpis...
[21 sierpnia 2017 r.]
Czy wpłata własna na rachunek bankowy darowizny trzymanej w gotówce od rodzica uprawnia do zwolnienia generalnego z podatku od spadków i darowizn?
W wyroku z 6 czerwca 2017 r. (I SA/Bk 266/17) WSA w Białymstoku zajął stanowisko w sporze dotyczącym interpretacji art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej określanej jako: „ustawa”). W szczególności odniósł się do dopuszczalności zastosowan... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2017 r.]
Czy połączenie spółek podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Połączenie spółek nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają między innymi umowy spółki (akty założycielskie) oraz ich zmiany. W przypadku umowy sp... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2017 r.]
Rozliczanie kosztów ogólnego zarządu przez zagraniczny oddział – klucz przychodowy
W niniejszym artykule omówiono problem rozliczania kosztów ogólnego zarządu przez zagraniczny zakład podatnika podatku dochodowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł,... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2017 r.]
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów faksem lub mailem
W niniejszym artykule omówiono katalog dokumentów umożliwiających opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 0% stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu wedł... Aby zobaczyć wpis...
[16 sierpnia 2017 r.]
Zagraniczne delegacje pracowników – zasady ustalania kursu dla poniesionego kosztu
Dniem poniesienia kosztu w walucie obcej – w zależności od rodzaju wydatku – będzie dzień rozliczenia delegacji przez pracownika lub dzień wystawienia faktury (rachunku). Zasady rozliczania podróży służbowych pracowników zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra... Aby zobaczyć wpis...
[07 sierpnia 2017 r.]
Czy przejęcie spółki podlega opodatkowaniu VAT?
W przypadku przejęcia spółki przejmowanej nie dochodzi do odpłatnego świadczenia usług ani dostawy towarów, dlatego należy przyjąć, iż ta transakcja jest poza zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług. Przedmiot podatku od towarów i usług określony został w art. 5 ust. 1 pkt... Aby zobaczyć wpis...
[07 sierpnia 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.