Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-02-27

1 EUR
4.3135
1 USD
4.0745
1 CHF
4.0474
1 GBP
5.0646
Aktualności podatkowe
Pod jakimi warunkami dopuszczalne jest zaliczenie zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych?
Zaliczenie zwrotu na poczet zaległości podatkowych lub jego dokonanie na rachunek bankowy podatnika to ostatni etap czynności podejmowanych w przypadku zadeklarowania przez podatnika VAT zwrotu bezpośredniego, mający miejsce bądź po uznaniu przez organ niesporności zwrotu, bądź po przeprowa... Aby zobaczyć wpis...
[27 lutego 2017 r.]
Czy usługi polegające na czyszczeniu budynków po zakończeniu remontu można na gruncie PKWiU traktować tak jak usługi polegające na czyszczeniu budynków po zakończeniu budowy?
Usługi polegające na czyszczeniu budynków po zakończeniu budowy zostały na gruncie PKWiU sklasyfikowane pod symbolem 43.39.19.0. – „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”. Czy w kwalifikacji tej mieszczą si... Aby zobaczyć wpis...
[27 lutego 2017 r.]
Amortyzacja składników majątku spółki przejmowanej w przypadku połączenia przez przejęcie
W niniejszym artykule omówiono problem amortyzacji składników majątku spółki przejmowanej w przypadku połączenia przez przejęcie. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące w... Aby zobaczyć wpis...
[27 lutego 2017 r.]
Przychód ze sprzedaży papierów wartościowych
Dyrektor Izby Skarbowej w  Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia  7 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.979.2016.2.HS, uznał że osoby uzyskujące przychód ze sprzedaży giełdowych akcji nie wrzucą w koszty wszystkich wydatków związanych z inwestycjami. Sprawa dotyczyła kwest... Aby zobaczyć wpis...
[27 lutego 2017 r.]
System monitorowania przewozu towarów
Dnia 25 stycznia 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk 1244). Ustawa określa zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów ... Aby zobaczyć wpis...
[13 lutego 2017 r.]
Sprzedaż wysyłkową w części podlegającą opodatkowaniu na terytorium kraju (Polsce) należy wliczać się do limitu zwolnienia podmiotowego – 200.000 zł
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowy podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinien wliczyć do wartości sprzedaży sprzedaż wysyłkową w części podlegająca opodatkowaniu na terytorium kraju. W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatk... Aby zobaczyć wpis...
[13 lutego 2017 r.]
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej a ustalanie dochodu rodziny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1664/15, uznał że jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ma charakter świadczenia socjalnego i nie jest uwzględniane przy ustalaniu dochodu rodziny. Mieszkaniec gmin... Aby zobaczyć wpis...
[13 lutego 2017 r.]
Zbycie przedsiębiorstwa przez wspólnika na gruncie podatku od towarów i usług
W niniejszym artykule omówiono problem dotyczący opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedsiębiorstwa przez wspólnika spółki jawnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia prz... Aby zobaczyć wpis...
[07 lutego 2017 r.]
W ocenie organów podatkowych po sprzedaży samochodu należy składać aktualizację VAT-26 (wykreślając zbyty pojazd samochodowy)
W sytuacji, gdy nastąpiła sprzedaż samochodu zgłoszonego na zawiadomieniu VAT-26 mając na uwadze aktualne stanowisko organów podatkowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych i nieprawomocny wyrok WSA w Krakowie dla bezpieczeństwa lepiej złożyć VAT-26 po takiej sprzedaży. W ocenie au... Aby zobaczyć wpis...
[06 lutego 2017 r.]
Jakie są różnice pomiędzy remontem a ulepszeniem?
O tym, czy poniesione nakłady (wydatki) stanowią wydatki na ulepszenie środka trwałego i będą podlegały odpisom amortyzacyjnym odnoszonym w koszty sukcesywnie, czy też będą uznane za wydatki o charakterze zbliżonym do remontu (innym niż ulepszenie) – nie zwiększające wartości poc... Aby zobaczyć wpis...
[06 lutego 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.