Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2016-10-24

1 EUR
4.3225
1 USD
3.969
1 CHF
3.9933
1 GBP
4.857
Aktualności podatkowe
Sprzedaż nieruchomości oddanej w dzierżawę – zwolnienie od podatku
Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zgodnie natomiast  z art. 43 ust 10 tej ustawy nie podlega opo... Aby zobaczyć wpis...
[24 października 2016 r.]
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze aportu
Zdarza się w obrocie gospodarczym, że podatnik (spółka) sprzedaje należącą do niego nieruchomość, którą nabył wcześniej w drodze aportu. Skutki prawnopodatkowe powstające wówczas na gruncie podatku dochodowego wymagają przeprowadzenia odpowiedniej analizy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pk... Aby zobaczyć wpis...
[24 października 2016 r.]
Ustalenie dochodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej
Kosztem uzyskania przychodu, będą faktycznie poniesione, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki na nabycie (objęcie) wycofanej części wkładu do spółki jawnej lub komandytowej, które spełniać będą przesłanki wyrażone w cyt. art. 22 ust. 1 Dyrektor Izby Skarbowej w Kat... Aby zobaczyć wpis...
[24 października 2016 r.]
Przychód ze sprzedaży środka trwałego wykorzystywanego w specjalnej strefie ekonomicznej
W niniejszym artykule zostało omówione zagadnienie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży środka trwałego wykorzystywanego przez podatnika prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od o... Aby zobaczyć wpis...
[24 października 2016 r.]
Pełne odliczenie VAT od raty leasingu samochodów nabytych na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 kwietnia 2014 r.
Posiadacze leasingowanych samochodów mieli 30 dni, licząc od 1 kwietnia 2014 roku, na zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym umowy leasingu pojazdu samochodowego. Zarejestrowanie umowy powodowało możliwość korzystania z pełnego odliczenia VAT na zasadach sprzed nowelizacji ustawy o pod... Aby zobaczyć wpis...
[24 października 2016 r.]
Średnioroczne zatrudnienie jako kryterium decydujące o obowiązku składania JPK VAT
Składanie bez wezwania organów podatkowych miesięcznych informacji elektronicznych w formacie JPK_VAT na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej określanej jako: „Ordynacja”) od trzech miesięcy jest obowiązkiem tzw. „dużych podatników”, za ... Aby zobaczyć wpis...
[17 października 2016 r.]
Czy można zastrzec w regulaminie ZFŚS, że świadczenia mogą być wypłacane pracownikowi legitymującemu się określonym stażem pracy?
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa ta określa zasady tworzenia w zakładach pracy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socja... Aby zobaczyć wpis...
[17 października 2016 r.]
Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową
W niniejszym artykule omówiono kwestię skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych przejęcia spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) przez spółkę kapitałową. W myśl art. 12 ust. 4  pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do... Aby zobaczyć wpis...
[17 października 2016 r.]
Zwolnienie od podatku dostawy samochodów osobowych
Sprzedaż zakupionego samochód wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych, od którego nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w chwili jego zakupu, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od ... Aby zobaczyć wpis...
[17 października 2016 r.]
Przychód ze sprzedaży nieruchomości a zaliczenie do odrębnego źródła przychodów
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2016 r., nr sprawy  IBPB-1-1/4511-327/16-1/ZK, uznał że w sytuacji gdy budynek będący przedmiotem planowanej sprzedaży, w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego jest w istoci... Aby zobaczyć wpis...
[17 października 2016 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.