Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2017-03-24

1 EUR
4.2658
1 USD
3.9481
1 CHF
3.9839
1 GBP
4.9327
Aktualności podatkowe
Korekta przychodów i kosztów u podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy
Od ponad roku w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zasadą jest, że korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, które nie są spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ... Aby zobaczyć wpis...
[20 marca 2017 r.]
Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących in plus
Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania i korekty podatku należnego, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. Faktura korygująca podwyższająca p... Aby zobaczyć wpis...
[20 marca 2017 r.]
Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na jej rzecz przez kancelarię prawną?
Zdarza się, że jednostki samorządu terytorialnego w prowadzonej przez siebie działalności korzystają z obsługi prawnej i usług doradczych. Czy wydatki przeznaczane na tego typu usługi uprawniają do odliczenia podatku naliczonego? Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. poda... Aby zobaczyć wpis...
[20 marca 2017 r.]
Cesja praw z tytułu umowy zlecenia zakupu nieruchomości nie skutkuje opodatkowaniem w podatku od czynności cywilnoprawnych
W niniejszym artykule omówiono problem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych cesji praw z tytułu umowy zlecenia zakupu nieruchomości. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynn... Aby zobaczyć wpis...
[20 marca 2017 r.]
Co jest przychodem w sprzedaży usług turystycznych opodatkowanych wg marży?
Przychodem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jest kwota należna z tytułu świadczonych usług, tj. wartość należności wynikająca z faktury VAT-marża, pomniejszona o podatek należny VAT od marży. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przyc... Aby zobaczyć wpis...
[20 marca 2017 r.]
Czy Powiatowy Urząd Pracy podlega centralizacji rozliczeń VAT w ramach Powiatu?
Z powyższym zagadnieniem zwrócił się do organu podatkowego powiat, który ma wątpliwości czy Powiatowy Urząd Pracy podlega centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług. W myśl art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług o... Aby zobaczyć wpis...
[13 marca 2017 r.]
Bierne rozliczenia międzyokresowe a koszty uzyskania przychodów
Kwoty zaliczone do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w rozumieniu art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, stanowiące wydatki przyszłe są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  w momencie ich rzeczywistego poniesienia,... Aby zobaczyć wpis...
[13 marca 2017 r.]
Dzień poniesienia pośrednich kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Określenie momentu potrącalności kosztów uzyskania przychodów, innych niż bezpośrednio związane z przychodami, często jest odmiennie określane przez organy podatkowe i sądownictwo administracyjne. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty ... Aby zobaczyć wpis...
[13 marca 2017 r.]
Czy świadczenie usług ochrony nieruchomości podlega opodatkowaniu w miejscu jej położenia?
W niniejszym artykule przeanalizowano możliwość uznania usług ochrony za usługi związane z nieruchomościami. Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w... Aby zobaczyć wpis...
[13 marca 2017 r.]
Opłata ostrożnościowa za IV kwartał w banku a koszt uzyskania przychodu
W niniejszym artykule omówiono problem uznania za koszt uzyskania przychodu banku opłaty ostrożnościowej za IV kwartał 2016 r. wpłaconej po 8 października 2016 r. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są... Aby zobaczyć wpis...
[13 marca 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.