Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP
kursy walut

Kursy średnie NBP
2016-05-30

1 EUR
4.3945
1 USD
3.947
1 CHF
3.9757
1 GBP
5.761
Aktualności podatkowe
Pożyczka papierów wartościowych a skutki w PCC
W niniejszym artykule autor na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r., znak: IPPB2/4514-218/16-2/AF dokonuje charakterystyki przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  (zwaną dalej: ustawą o podat... Aby zobaczyć wpis...
[30 maja 2016 r.]
Spłata kredytu jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości
Podatnik, który przeznaczył środki ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie, nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131, w związku z ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy ... Aby zobaczyć wpis...
[30 maja 2016 r.]
Zmiana roku podatkowego a wpis do KRS
Zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje w ocenie organu podatkowe  skutków prawnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia kwietnia 2016... Aby zobaczyć wpis...
[30 maja 2016 r.]
Opodatkowania zasiedzenia nieruchomości przez spółkę
Przychody z tytułu zasiedzenia nieruchomości w przypadku osób prawnych podlegają pod ustawę CIT. Zatem Spółka z upływem 30 letniego okresu jest zobowiązana uwzględnić w składanym zeznaniu podatkowym dodatkowy przychód z tytułu zasiedzenia. Zatem odmiennie niż w przypadku osób fizyczn... Aby zobaczyć wpis...
[30 maja 2016 r.]
Warunki wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny
Zgodnie z zasadą ogólną wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Istnieje jednak  wyjątek od tej zasady zgodnie z którym po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lu... Aby zobaczyć wpis...
[23 maja 2016 r.]
Rozłożenie należności na raty a podatek dochodowy od osób prawnych
Nieodpłatne rozłożenie płatności na raty nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są otrzymane pieniądze lub wartości pieniężn... Aby zobaczyć wpis...
[23 maja 2016 r.]
Opodatkowanie otrzymanej odprawy pieniężnej
Zwolnieniem z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są objęte odprawy pieniężne zarówno te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ust... Aby zobaczyć wpis...
[23 maja 2016 r.]
Czy nabycie usługi przejazdu autostradą na terytorium innego państwa członkowskiego stanowi importu usług i podlega opodatkowaniu na terytorium kraju
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie ustalenia miejsca świadczenia usługi odpłatnego przejazdu autostradą na terytorium innego państwa członkowskiego. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie ... Aby zobaczyć wpis...
[23 maja 2016 r.]
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące samochodów
Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o ... Aby zobaczyć wpis...
[23 maja 2016 r.]
Tablica informacyjna a podatek od nieruchomości
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają urządzenia o charakterze informacyjnym nie mieszczą się bowiem w definicji budowli. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w celu zdefiniowania pojęcia budowli należy odwołać się do art. 3 ust. 3 ustawy... Aby zobaczyć wpis...
[16 maja 2016 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.