Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Ubezpieczenie Allianz Doradca
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-10-17

1 EUR
4.2936
1 USD
3.7123
1 CHF
3.7456
1 GBP
4.8794
Ubezpieczenie Allianz Doradca

Szanowni Państwo,


Z satysfakcją pragniemy poinformować, że Instytut Studiów Podatkowych stał się podmiotem świadczącym usługi doradztwa prawnopodatkowego na podstawie nowego ubezpieczenia – Allianz Doradca, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. W związku z ośmioletnim doświadczeniem w obsłudze Polisy Podatkowej Allianz Podatnik powstał nowy, unikatowy produkt ubezpieczeniowy, zapewniający przedsiębiorcom profesjonale doradztwo podatkowe. Allianz Doradca to jedyne w Polsce ubezpieczenie ryzyka poniesienia kosztów doradztwa prawnopodatkowego, dotyczące podatników będących przedsiębiorcami.


Każdy Ubezpieczony ma pulę 24 pytań (problemów), które może zadać w ciągu okresu ubezpieczenia (roku) i na każde z nich uzyska odpowiedź. Podmiotem udzielającym tych odpowiedzi jest Instytut Studiów Podatkowych. W przypadku gdy pytanie dotyczy:

  1. zagadnień prawnopodatkowych, które rozstrzygane są poprzez bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa (zdarzenie nie będące zdarzeniem ubezpieczeniowym), Ubezpieczony uzyska precyzyjną odpowiedź na temat istniejącego stanu prawnego,
  2. spornych problemów, gdzie konieczne jest ustalenie treści normy prawnej za pomocą co najmniej trzech metod wykładni wobec niejednoznacznej lub niejasnej treści przepisów (zdarzenie ubezpieczeniowe), Ubezpieczony otrzyma opinię prawnopodatkową, która rozstrzygnie istniejący problem.


Istota

Allianz Doradca to unikatowy produkt doradczy, który stanowić może dla Państwa innowacyjne narzędzie, służące praktycznemu rozwiązywaniu bieżących problemów prawnopodatkowych. Allianz Doradca jest ubezpieczeniem dedykowanym przedsiębiorcom. W ramach polisy Ubezpieczony będzie mógł zadać do 24 pytań (w przypadku najmniejszych podmiotów opłacających niewielką składkę limit będzie wynosił 12 pytań), a na każde z zadanych pytań otrzyma precyzyjną odpowiedź (wskazanie co najmniej przepisu lub jeśli zaistnieje zdarzenie ubezpieczeniowe opinię prawnopodatkową).

 

Aktualnie na rynku doradztwa podatkowego zachodzą jednocześnie trzy istotne dla podatników procesy:

  • co roku zwiększa się ilość nowelizacji podatkowych, których jakość jest coraz gorsza,
  • w każdym roku wydawane jest co najmniej 30 tysięcy nowych, często sprzecznych  interpretacji indywidualnych,
  • w ofercie usług doradczych dominują skomplikowane i zrelatywizowane odpowiedzi, na   podstawie których, podatnik nie wie, jakie podjąć działania.

 


Oferowany produkt Allianz Doradca pozwala przedsiębiorcom zminimalizować negatywne skutki wskazanych procesów: przede wszystkim umożliwia on uzyskanie w krótkim terminie precyzyjnej odpowiedzi na każde zadane pytanie. Ubezpieczony otrzyma opinię prawnopodatkową, gdy będzie to konieczne dla  rozwiązania zadanego  problemu bądź krótką odpowiedź, jeśli w danym przypadku rozwiązanie problemu stanowi stosowany bezpośrednio przepis prawa podatkowego.


Zdarzenie ubezpieczeniowe


Allianz Doradca to ubezpieczenie kosztów doradztwa podatkowego obejmujące ubezpieczenie ryzyka poniesienia przez Ubezpieczonego wydatków dotyczących doradztwa prawnopodatkowego, świadczonego przez Doradcę Obsługującego, a związanego z zaistnieniem problemu prawnopodatkowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania co najmniej trzech metod wykładni polskiego prawa podatkowego, w tym metody językowej i celowościowej, a bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa nie rozstrzyga tego problemu,
  • problem prawnopodatkowy powstał w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą  na terytorium kraju jako podmiotu gospodarczego,
  • rozwiązaniu problemu prawnopodatkowego w drodze wykładni towarzyszy istotne ryzyko prawne oraz  istotne i wymierne ryzyko ekonomiczne dla Ubezpieczonego,
  • wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia.W zakresie zagwarantowanym w umowie Ubezpieczyciel – TUiR Allianz Polska S.A. pokrywa koszty obsługi Ubezpieczonego, związane z przygotowaniem opinii prawnopodatkowych rozwiązującej powyższy problem.


Problem kwalifikowany wystąpi przede wszystkim, gdy ujawniła się zwłaszcza luka prawna, ma miejsce zbieg przepisów i nie jest oczywiste, który z nich ma zastosowanie, treść przepisu nie pozwala – w świetle utrwalonych zasad wykładni – odtworzyć normy prawnej, ponieważ jest wewnętrznie sprzeczna lub niezrozumiała. Jeżeli zgłoszony problem stanowi zdarzenie ubezpieczeniowe – ISP opracuje opinię prawnopodatkową, w której – w oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe pracowników Instytutu – zaprezentowane zostanie jednoznaczne i optymalne (czyli minimalizujące ryzyko) rozwiązanie problemu prawnopodatkowego.

 

 

Allianz Doradca stanowi gwarancję uzyskania precyzyjnej, jasnej odpowiedzi na każde zadane pytanie objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej.Brak zdarzenia ubezpieczeniowegoGdy zgłoszony problem nie będzie miał charakteru zdarzenia ubezpieczeniowego i  może być rozwiązany poprzez stosowanie bezpośrednio przepisu prawa podatkowego – ISP również udzieli precyzyjnej odpowiedzi, wskazując zwłaszcza treść przepisu (przepisów) prawa mającego w tym przypadku zastosowanie.

 

 

W przypadku zainteresowania tym produktem do Państwa dyspozycji są:  Katarzyna Nowickak.nowicka@risk-partner.pl (tel. 32 733 37 88) oraz Tomasz Wojtanek t.wojtanek@risk-partner.pl (tel. 602 327 500).

 

 

Przy wykupieniu polisy „Allianz Doradca” otrzymają Państwo  bezpłatny dostęp do Portalu Podatkowego.

 

 

[05 marca 2014 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.