Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Kategoria: Aktualności
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-11-20

1 EUR
4.3314
1 USD
3.79
1 CHF
3.8171
1 GBP
4.8643
Kategoria: Aktualności
Jak rozliczać udzielenie rabatu pośredniego?
Rabat udzielony i faktycznie wypłacony dowolnemu podmiotowi, który nabył towary dystrybuowane przez wnioskodawcę, obniża podstawę opodatkowania i podatek należny. Rabat pośredni powinien być udokumentowany notą księgową, Praktyka interpretacyjna jest w tym zakresie utrwalona. Przykładow... Aby zobaczyć wpis...
[02 stycznia 2018 r.]
Czy należy składać deklarację kwartalną za IV kwartał z tytułu wpłat z zysku?
Nie ma obowiązku składania deklaracji za IV kwartał z tytułu wpłat z zysku. Treść § 3 rozporządzenia w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji nie je... Aby zobaczyć wpis...
[02 stycznia 2018 r.]
Spłata ratalna wspólnika występujacego ze spółki jawnej, a powstanie obowiazku podatkowego
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji spłaty ratalnej wspólnika występującego ze spółki jawnej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każd... Aby zobaczyć wpis...
[28 grudnia 2017 r.]
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z wybudowaniem budynku?
Obowiązek podatkowy w odniesieniu do budynku powstanie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku zostanie zakończona. Obowiązek podatkowy w odniesieniu do budynku powstanie z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku zostanie zakończo... Aby zobaczyć wpis...
[28 grudnia 2017 r.]
Przeznaczenie wyrobów akcyzowych a pakiet paliwowy
Kwestia wpływu przeznaczenia na podleganie danej transakcji pod przepisy pakietu paliwowego rozstrzygnięta została w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2017 r. (I SA/Łd 716/17). Istota sporu dotyczyła regulacji art. 103 ust. 5a VAT, tj. czy w przed... Aby zobaczyć wpis...
[28 grudnia 2017 r.]
Okres ważności certyfikatu rezydencji
Zgodnie z art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla ce... Aby zobaczyć wpis...
[28 grudnia 2017 r.]
Kwalifikacja drogi jako gruntu związanego z budynkami mieszkalnymi dla celów podatku od nieruchomości
Oceny czy na gruncie podatku od nieruchomości droga może być kwalifikowana jako grunt związany z budynkami mieszkalnymi w świetle art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej określanej jako: „ustawa”) dokonał  NSA w prawomocnym wyroku z ... Aby zobaczyć wpis...
[18 grudnia 2017 r.]
Sprzedaż nieruchomości. Waloryzacja kosztów uzyskania przychodów
Przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości podatnik może na podstawie art. 22 ust. 6f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podwyższyć koszty uzyskania przychodu zmniejszając tym sposobem kwotę podatku. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ... Aby zobaczyć wpis...
[18 grudnia 2017 r.]
Kwoty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz jej pranie
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w  interpretacji Indywidualnej z dnia  24 lipca 2017 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.152.2017.2.BK stwierdził, że wypłacane pracownikom kwoty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz jej pranie, które wynikają z wewnętrznego zarządzenia firmy, takż... Aby zobaczyć wpis...
[18 grudnia 2017 r.]
Charakterystyka art. 108 ust. 1 ustawy o VAT oraz możliwość jej zastosowania w kontekście nowych przestępstw fakturowych (art. 271a, 270a k.k.)
Zgodnie z art. 108 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Ratio legis omawianej stanowi w istocie próba popra... Aby zobaczyć wpis...
[11 grudnia 2017 r.]
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.