Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Kategoria: Artykuły
kursy walut

Kursy średnie NBP

1 EUR
1 USD
1 CHF
1 GBP
Kategoria: Artykuły
Opłata za parking, a określenie dni roboczych
W dniu 30 grudnia 2003 r. Rada Miasta w Zakopanem podjęła uchwałę w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty. Jako podstawy prawne podjęcia tejże uchwały wskaz... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Opodatkowanie umowy najmu.
Wnioskodawca planuje wynajmować mieszkanie, za które co miesiąc na rzecz Wnioskodawcy wpływać będzie całkowita kwota w wysokości 1700 zł  z czego 1350 zł czynsz najmu + 450 zł zaliczka na opłaty (media). Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej czy  zryc... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Czy zwolnieniu z podatku dochodowego podlega dochód fundacji przeznaczony na pożyczkę celem wybudowania przedszkola przez spółkę, której jedynym udziałowcem jest ta fundacja
Fundacja zajmuje się m.in. prowadzeniem i wspieraniem działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej i naukowej. Jedną z form realizacji celów fundacji jest wspieranie działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji oraz tworzenie lub przystępo... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Czy darowizny pozyskane w zbiórce internetowej podlegają podatkowi od spadków i darowizn?
Wnioskodawczyni na początku 2017 r. rozpoczęła pieniężną zbiórkę internetową w celu wsparcia swoich teściów, którzy stracili dorobek życia w wyniku zalania domu. Uzyskane ze zbiórki pieniądze w kwocie w wysokości 12.939 zł – przekazała na konto bankowe swojej teściowej. Zarówno ... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Zmiany w zakresie wykorzystania wyrobów węglowych przez zakład energochłonny
Ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym dokonano modyfikacji w zakresie zwolnień dotyczących określonego przeznaczenia wyrobów węglowych. Dotychczasowe zwolnienie związane z wykorzystaniem wyrobów węglowych przez zakład energochłonny a także przez podmi... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Stawka VAT dla wynajmu sali gimnastycznej
Czy wynajem Sali gimnastycznej znajdującej się na terenie zespołu szkół do celów rekreacyjno- sportowych, w tym do gry w tenisa ziemnego, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 8% stawki VAT? Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od ... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Doniosłe znaczenie podpisu na fakturze VAT RR
Faktura VAT RR wystawiana jest przez nabywcę, który jednocześnie uzyskuje na jej podstawie prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego przeprowadzonej transakcji. W ocenie ISP faktura, która wbrew jednoznacznej dyspozycji art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., pozbaw... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Jaka stawka podatku dla montażu markiz tarasowych i balkonowych?
W interpretacji z dnia 14 września 2017 r. (0114-KDIP1-2.4012.335.2017.2.IG) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do wysokości stawki podatku w zakresie montażu markiz tarasowych i balkonowych. Stan faktyczny dotyczył czynnego podatnika VAT, który dokonuje montażu markiz tar... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Deklaracje uproszczone dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego – nowy wzór
W dniu 19 września 2017 r. w dzienniku ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Jeden wzór odnosi się wyłącznie do samochodów osobowyc... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Doniosłe znaczenie podpisu na fakturze VAT RR
Zwolnienie od opodatkowania akcyzą olejów smarowych oraz pozostałych olejów o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 zostało uregulowane w § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przepis powyższy zawiera sze... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
[i]
pomoc
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.