Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Kategoria: Interpretacje urzędowe
kursy walut

Kursy średnie NBP
2018-10-17

1 EUR
4.2936
1 USD
3.7123
1 CHF
3.7456
1 GBP
4.8794
Kategoria: Interpretacje urzędowe
Nieodpłatna pożyczka, a nieodpłatne świadczenie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych
Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2016 r. (IPPB2/4511-385/16-4/MG) otrzymanie nieodpłatnej pożyczki nie rodzi skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl interpretacji indywidualnej Dyrektora... Aby zobaczyć wpis...
Kiedy koszty likwidacji szkód komunikacyjnych nie są kosztem uzyskania przychodów – dot. CIT
W niniejszym artykule autor opisuje zasady kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej: ustawą z dnia 15 lutego 1992 r.), przy czy... Aby zobaczyć wpis...
Określenie terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia
W niniejszym artykule autor charakteryzuje termin ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana dalej: „ustawą”) przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z teg... Aby zobaczyć wpis...
Pomoc od fundacji a podatek od spadków i darowizn
W niniejszym artykule autor opisuje skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (zwana dalej: ustawy o podatku od spadków i darowizn)   pomocy otrzymanej od fundacji. Przykładem stanowiska organów administracji podatkowej odnośnie kwestii opodatk... Aby zobaczyć wpis...
Cesja wierzytelności przyszłych, a PCC
W niniejszym artykule autor opisuje skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  (zwaną dalej: ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) zawarcia umów cesji wierzytelności przyszłych. Organy podatkowe (zob. interpretacje indywidu... Aby zobaczyć wpis...
Moment rozpoznania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej- dot. CIT
W niniejszym artykule autor opisuje konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa”) w zakresie określenia w którym momencie podatnik uzyska przychód z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej. Or... Aby zobaczyć wpis...
Pełnienie funkcji przez Prezesa Zarządu bez wynagrodzenia, a przychód z nieodpłatnych świadczeń – dot. CIT
W niniejszym artykule autor opisuje konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa”) pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki bez wynagrodzenia. Organy podatkowe (przykładowo zob. interpretację indywidualną Dyrekto... Aby zobaczyć wpis...
Interpretacje dot. podatku akcyzowego
Możliwość stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, sygn. AG3/033/26/2013/FLL/6, 2014.04.08, interpretacja ogólna Ministra Finansów W dniu 8 kwietnia 2014 r. Minister Finansów...
Interpretacje dot. podatku od nieruchomości
Warunki zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, sygn. Fn-VIII.310.15.2013, 2014.02.7, Prezydent Miasta Poznania W dniu 7 lutego 2014 r. Prezydent Miasta Poznania wydał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania zwolnienie z podatku od...
Interpretacje dot. podatku od towarów i usług
Opodatkowanie czynności udostępniania za odpłatnością pracownikom samochodów służbowych na cele prywatne – interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług, sygn. IPPP1/443-1501/11-2/EK, 2012.01.10, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć...
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.