Szukaj Szukaj w dziale [lupa]Wyszukiwanie zaawansowane ]]

Jestes tutaj: Podatki ISP ]] Kategoria: Opinie
kursy walut

Kursy średnie NBP

1 EUR
1 USD
1 CHF
1 GBP
Kategoria: Opinie
Zwolnienie od podatku przychodów z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, ... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym c... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Aport nieruchomości a dostawa towaru opodatkowana podatkiem od towarów i usług
W przypadku aportu w postaci niezabudowanych działek wniesionych przez miasto wystąpi odpłatna dostawa towarów i miasto będzie zobowiązane rozliczyć podatek od towarów i usług z tego tytułu (należy wskazać, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącz... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Obniżenie bilansowej stawki amortyzacyjnej dla autobusów
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie ... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Kwota dofinansowania dla emerytów lub rencistów zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Kwalifikacja przychodu do źródła
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniech... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Obniżenie podatkowej stawki amortyzacyjnej dla autobusów
Na mocy art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 p... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Koszty przesyłki ponoszone przez podatnika w związku z wysyłką sprzedawanych wydawnictw nie stanowią odrębnej usługi, lecz są to koszty pomocnicze czynności zasadniczej jaką jest dostawa książek oraz wydawnictw specjalistycznych. Koszty przesyłki są jednym z elementów pomocniczych zwi... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
W dacie wystawienia faktury na rzecz innych podatników powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. określa bowiem, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu dost... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
Zaliczki w eksporcie towarów od 1 stycznia 2014 r.
Zmiany dotyczące opodatkowania zaliczek w eksporcie od dnia 1 stycznia 2014 r. związane są z uchyleniem art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Dodany został art. 19a, który nie zawiera regulacji odpowiadającej tej, która zawarta była w art. 19 ust. 11 i 12 tej ustawy. Przepisy dotyczące mome... Aby zobaczyć wpis...
[ r.]
Bez kategorii
reklama
Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!
[i]
pomoc
Instytut Studiów Podatkowych 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.